Rozhodnutí rozšířeného prezidia o předsedy poboček KCHK ze dne 24.2.2018:
Rozšířené prezidium KCHK tak rozhodlo poté, co se dozvědělo, že máme v ČR pozitivní jedince P/P,  24% vyšetřených jedinců jsou přenašeči N/P . Celosvětový průměr je 10%.
 
Podmínky pro vystavení krycího listu od 1.6.2018 pro všechny barevné rázy malých kníračů:
  • V chovném páru  minimálně jeden  vyšetření na MAC s výsledkem negativní N/N.

  •  Oba v chovném páru negativním vyšetření  na dědičné oční vady (DOV) ,ne starší 2 let.
  •  V chovném páru u knírače malého  musí být minimálně jeden plnochrupý !
Jinak  nemůže být vystaven krycí list. Platí i pro zahraniční krytí.
Seznam vyšetřených jedinců  ZDE
kchk.cz/view.php?cisloclanku=2018022701

Copyright © 2014. All Rights Reserved.