Z
důvodu omezení mimořádnými koronavirovými předpisy P ČMKU projednalo výjimku
z
řádu pro Českého šampiona
- pro udělení titulu je možné použít pouze 1 CAC
z mezinárodní výstavy namísto předepsaných dvou.
Výjimka platí pro žádosti podané
do 31.12.2020.Ostatní podmínky (počet CAC, rozhodčích a výstavních sezón) musí být dodrženy.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.