danubecacib 26 28102018 600px
  www.skjshows.sk/mvp
  www.skjshows.sk/rozhodcovia

   Uzávěrky přihlášek: 1.  28.08.2018, 2.  18.09.2018, 3. 09.10.2018
Prezídium SKJ pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej kynologickej jednoty schválilo výnimku z podmienok
pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy (dospelých) pre Medzinárodné výstavy v Bratislave 26.-28.10.2018 nasledovne:

Jedincovi, ktorý výhradne v dňoch 26., 27. a 28. októbra 2018 na Medzinárodných výstavách v Bratislave získa 3x čakateľstvo CAC,
bude priznaný titul Slovenský šampión krásy (na základe žiadosti o vystavenie jubilejného šampionátu).

Copyright © 2014. All Rights Reserved.