Vážené dámy a pánové, členové jesenické pobočky,
dovolujeme si vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 27. ledna 2018
ve 14 hod v hostinci Na Rynku v Dolním Benešově.
Jelikož tato schůze bude i schůzí volební, prosíme o účast všech členů.
Pozvánka: pdf velka
12
Zdravíme všechny členy pobočky v novém roce 2018.
Připomínáme stávajícím členům, že pro obnovení členství na rok 2018 je nutné zaplatit členský příspěvek do 31.1.2018,
jinak členství dle stanov zaniká a o opětovném přijetí za člena  bude rozhodovat výbor pobočky. Členský příspěvek ve výši 500,- Kč zaplaťte na číslo účtu 2000543813/2010 pod VS Vašeho tel. čísla a SS 111.
Zároveň s platbou vyplňte i přihlášku (aktualizace dat).

Nové zájemce o členství v naší pobočce upozorňujeme, že je potřeba nejdříve poslat přihlášku ke členství na e-mailovou adresu předsedy, následně Vaši žádost projedná výbor a teprve potom budete vyzváni k zaplacení členského příspěvku.
přihláška ke stažení:  pdf velka

Copyright © 2014. All Rights Reserved.