Klub chovatelů kníračů České republiky jesenická pobočka byla založena na základě registračního listu
dne 25.1.1995. Nynější název: Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z.s. pobočný spolek 09 Jesenický.
Žádost tehdy vypracoval pan Alois Nos, pobočka měla sídlo ve Štěpánkovicích.
Českým statistickým úřadem bylo pobočce přiděleno IČO: 47814489.

 
   STANOVY    klubu
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2014. All Rights Reserved.