ŠAMPIONÁTY v ČR

h
ttps://www.cmku.cz/data/dokumenty/1873-priloha-c.-1-k-zapisu-z-p-cmku-ze-dne-14.11.2019-(sumar- sampionatu).pdf?fbclid=IwAR1VGYsaQojQX0seZFJ3rJBUtWT_OucT5zVOKm-aP8OJ4b9GxO


MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY


1. Plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu, musí psi těchto plemen získat
A) Ve třech různých zemích, od tří různých rozhodčích, čtyři čekatelství CACIB bez
ohledu na počet zúčastněných psů.
B) Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a
jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: např. od 1.ledna 2001 do 1.
ledna 2002.


2. Plemena, která se podrobují zkouškám z výkonu, musí psi těchto plemen získat
A) Ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích dvě čekatelství CACIB bez
ohledu na počet zúčastněných psů.
B) Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a
jednoho dne.
Pracovní psi:mezinárodní zkoušky pro záchranářské psy, národní zkoušky pro pracovní psy
a zkoušky IPO jsou jediné zkoušky z výkonu, které se uznávají.


FCI již nezasílá poštou potvrzení uděleného CACIB. Potvrzení je možné stáhnout z webu FCI u
výstav, kde jsou již udělená čekatelství CACIB potvrzena, počínajíc 1.1.2009.
Na webu www.fci.be v nabídkové liště klikněte na sekci „Results“. Otevře se další okno, kde
postupně v roletce vyberte:
1. rok výstavy (the year of the show)
2. zemi výstavy (the country of the show)
3. město výstavy (the city of the show)
4. datum výstavy (the date of the show)
5. skupinu FCI (the FCI group)
Potom si můžete stáhnout a vytisknout certifikát CACIB příslušného psa – najdete jej v seznamu
udělených CACIB dané skupiny (ikonka souboru pdf zcela vpravo, vedle jména psa).MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH A VETERÁN      NOVÉ TITULYŠAMPIONÁTY SK

https://skj.sk/sk/sampionaty/sampion-steniat/
 
 
   
 
POLSKÝ JUNIOR ŠAMPION


Titul Polský šampion mladých může být udělen na základě 3x získaného titulu „Zwycięzca
Młodzieży“ od tří různých rozhodčích na výstavách, z čehož nejméně jedna musí být klubová
nebo mezinárodní, bez časového limitu.


POLSKÝ ŠAMPION


Certifikát CWC může získat pes, který obdržel ocenění výborný 1 v mezitřídě, ve třídě
otevřené, pracovní a šampionů. Tři CWC získané od tří různých rozhodčích, z čehož nejméně
jedno musí být získáno na výstavě klubové nebo mezinárodní, opravňuje k přiznání titulu
Šampion Polska. Podmínkou je, že mezi prvním a posledním udělením CWC musí uplynout
minimálně 6 měsíců.


POLSKÝ VETERÁN ŠAMPION

Titul Polský veterán šampion  může být udělen na základě 3x získaného ocenění výborný 1
ve třídě veteránů, od tří různých rozhodčích na výstavách, z čehož nejméně jedna musí být klubová
nebo mezinárodní, bez časového limitu.


POLSKÝ GRAND ŠAMPION

Pes musí mít přiznán titul Polský šampion.
Pro přiznání titulu Polský grand šampion musí získat 3x CWC ve třídě šampionů na výstavách mezinárodních
nebo na výstavách šampionů. Bez časového limitu.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.