Chcete se stát členem jesenické pobočky?


1. Stačí vyplnit přihlášku a odeslat poštou nebo e-mailem na adresu předsedy pobočky.
2. Ke členství nezletilého je potřeba písemného souhlasu zákonného zástupce.
3. Přihlášku poté projedná výbor pobočky.
4. Po schválení přihlášky výborem pobočky předseda vyrozumí člena, který uhradí
    na  účet pobočky č. 2000543813/2010 členský příspěvek
ve výši 550 Kč,
    specifický
  symbol 111, variabilní symbol Vaše telefonní číslo.

5. Republikový klub vystaví po zaplacení členského příspěvku členský průkaz, který po obdržení
    na pobočku obratem zašleme.


Přihláška: pdf velka

I
nformace pro členy jesenické pobočky:
Jelikož už v roce 2018 se zvedl odvod Klubu za člena, výbor pobočky rozhodl o navýšení
členského příspěvku od roku 2019 na 550 Kč.
Členský přípěvek ve výši 550 Kč je třeba dle stanov uhradit do 31.1. pro daný rok,
 
pokud členský příspěvek nebude uhrazen, členství dle stanov zaniká.
knirac 4

Copyright © 2014. All Rights Reserved.