!Člen pobočky může přihlásit pouze 1 psa!
 Majitelem (i případným spolumajitelem) psa musí být pouze člen pobočky.


 Přihláška:pdf velka         Bodovací tabulka : pdf velka

Copyright © 2014. All Rights Reserved.