akinu2akinu1www.akinu.cz
                                                                                                                                 sponzor naší výstavy
  propozice výstava:  pdf velka   přihláška výstava: pdf velka  přihláška bonitace:  pdf velka


 CKV byla i v dalším termínu, a to 27.6.2020 zrušena a její termín je posunut na podzim 24.10.2020.

 Veškeré dosavadní platby budou přihlášeným vystavovatelům vráceny v plné výši.

 Bonitace, pokud bude naplněn počet psů, se konat bude v tomto náhradním termínu 27.6.2020.
 kchkpraha.cz

Copyright © 2014. All Rights Reserved.